ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί στον Αρχαίο Ελαιώνα όπου κατά την παράδοση λειτουργούσε η Περιπατητική Σχολή. Η παιδεία του Πλάτωνα “περνώντας” μέσα από τη Βυζαντινή Παιδεία φθάνει στις ημέρες μας σαν Κοινωνία της γνώσης και της Πληροφορίας, που αποτελεί και το σκοπό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.

Log In

Create an account