ΠΑΣΟ

ΠΑΣΟ

 

Οι ακαδημαϊκές ταυτότητες που θα εκδίδονται στο εξής από τους φοιτητές του Τμήματός σας θα αναγράφουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Τμήματος.

Επισημαίνουμε ότι οι ακαδημαϊκές ταυτότητες που αναγράφουν τα παλιά στοιχεία του Τμήματος εξακολουθούν να είναι έγκυρες και δεν απαιτείται η αντικατάστασή τους.

Ωστόσο, εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος επιθυμεί να εκτυπώσει νέα ταυτότητα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, θα πρέπει να σας παραδώσει την παλιά του ακαδημαϊκή ταυτότητα, την οποία θα ακυρώσετε με την αιτιολογία «Επανεκτύπωση λόγω αλλαγών από το σχέδιο Αθηνά».
Μετά την ακύρωση η διαδικασία έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή, ενώ η νέα ταυτότητα θα παραλαμβάνεται από το φοιτητή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών τηλεφωνικά στο 210-7724375 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00) ή μέσω online αναφοράς.

 

Μείωση επί της κανονικής τιμής εισιτηρίου σε ΚΤΕΛ

H διαδικασία υποβολής αίτησης για την απόκτηση της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας θα ξεκινήσει στις 24/09/2012.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας υπηρεσίας θα είναι η http://academicid.minedu.gov.gr
Προσοχή! Οι αιτήσεις θα είναι σε αναμονή ελέγχου  από την γραμματεία μέχρι να ολοκληρωθεί η ανανέωση της εγγραφής σας

**Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου να προσέλθετε στην Γραμματεία για την επανέκδοση του

**Ο τρόπος πρόσβασης στην υπηρεσία έχει αλλάξει. Στο πεδίο Password εισάγετε τον Προσωπικό σας Ενιαίο Κωδικό Πρόσβασης. Εάν δεν τον γνωρίζετε μεταβείτε στο https://my.teipir.gr/PEKP

 

Οδηγίες Ενιαίου κωδικού πρόσβασης

Log In

Create an account