ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

 

Σταμάτιος Ντάνος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Ονοματεπώνυμο:
Ντάνος Σταμάτιος
Τηλέφωνο:
210-5381259
Φαξ:
Email:
Γραφείο (αίθουσα):
Εργαστήριο Δ.307
Διδασκόμενα Μαθήματα
Στατιστική (Εργαστήριο), Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο)
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας μαθημάτων:
Δευτέρα 11.00-15.00
Πέμπτη 9.00-15.00
Παρασκευή 9.00-15.00
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές
Δευτέρα 9.00-11.00 (γραφείο Δ.208)
Τρίτη 9.00-11.00 (γραφείο Δ.208)
Προσωπική Ιστοσελίδα
Τσότσολας Νικόλαος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος
Ονοματεπώνυμο:
Νίκος Τσότσολας
Τηλέφωνο:
6932 101903
Φαξ:
210 6011842
Email:
Γραφείο (αίθουσα):
Δ111
Διδασκόμενα Μαθήματα
Logistics
Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο)
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Εργαστήριο)
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας μαθημάτων:
Logistics: Τρίτη 14-16 & Πέμπτη 15-18
Επιχειρησιακή Έρευνα (Εργαστήριο): Τρίτη 9-14, Τετάρτη 9-14, Πέμπτη 18-20
Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Εργαστήριο): Τρίτη: 16-20, Τετάρτη 14-18
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με φοιτητές
Κατόπιν επικοινωνίας στο ntsotsol@unipi.gr

Log In

Create an account