ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΕΞΕΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΕΞΕΝΙΑΣ

Α΄Εξάμηνο
α/α Μάθημα
1 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
2 Μικροοικονομική
3 Αρχές Χρηματοοικονομική Λογιστικής
4 Ιδιωτικό Δίκαιο
5 Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
6 Αρχές Τουρισμού
Β΄Εξάμηνο
1 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
2 Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
3 Μακροοικονομική
4 Δημόσιο Δίκαιο
5 Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγ/μο Η/Υ
6 Τουριστική Πολιτική
Γ ΄Εξάμηνο
1 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
2 Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
3 Αρχές Marketing
4 Επιχειρησιακή Έρευνα
5 Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
Δ ΄Εξάμηνο
1 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 
2 Δημόσιες Σχέσεις 
3 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
4 Τουριστική Εκπαίδευση
5 Τουριστικό Δίκαιο
6 Τουριστική Κοινωνιολογία
Ε ΄Εξάμηνο
1 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
2 Τουριστική Οικονομία
3 Τουριστική Ναυτιλία
4 Πολιτιστικές Επιρροές στον Τουρισμό
5 Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδος 
ΣΤ ΄Εξάμηνο
α/α Μάθημα
Μαθήματα Κορμού 
1 Βάσεις Δεδομένων 
2 Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη
3 Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό
4  Πολιτικές   Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
5 Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
6 Διαπoλιτισμικό Management
Ζ ΄Εξάμηνο
1 Ναυτιλιακό Δίκαιο 
2 Ξενοδοχειακή Λογιστική
3 Αγγλική Τουριστική Ορολογία
4 Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς 
5 Ευρωπαικές Πολιτικές στον Τουρισμό

Log In

Create an account