ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α΄Εξάμηνο
α/α Μάθημα
1 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
2 Μικροοικονομική
3 Αρχές Χρηματοοικονομική Λογιστικής
4 Ιδιωτικό Δίκαιο
5 Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
6 Αγγλική Επιχειρησιακή Ορολογία
Β΄Εξάμηνο
1 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
2 Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
3 Μακροοικονομική
4 Δημόσιο Δίκαιο
5 Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγ/μο Η/Υ
6 Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Γ ΄Εξάμηνο
1 Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 
2 Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
3 Αρχές Marketing
4 Επιχειρησιακή Έρευνα
5 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
Δ ΄Εξάμηνο
1 Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 
2 Δημόσιες Σχέσεις 
3 Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
4 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 
5 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
6 Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί
Ε ΄Εξάμηνο
1 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 
2 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
3 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 
4 Διοικητική των Συγκρούσεων
5 Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
ΣΤ ΄Εξάμηνο
α/α Μάθημα
Μαθήματα Κορμού 
1 Βάσεις Δεδομένων 
2 Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη
Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
3 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
4 Διοικητική Λογιστική
5 Οικονομικός Σχεδιασμος
6 Δημόσια Διοίκηση
Κατεύθυνση Marketing
3 Διοίκηση Πωλήσεων
4 Διεθνές Marketing
5 Συμπεριφορά Καταναλωτή
6 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing
Ζ ΄Εξάμηνο
1 Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων
2 Θεσμοί της Ευρωπαική Ένωσης
3 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
4 Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική
5 Διαχείριση Έργων
Κατεύθυνση Marketing
2 Logistics
3 Ανάλυση και Έρευνας και Αγοράς 
4 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
5 Βιομηχανικό Marketing

Log In

Create an account