ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

 

Διοικητικό προσωπικό
Κόντη Χρύσα (Προϊσταμένη)
Ανδρεάκου Αντωνία
Κουμεντάκος Πέτρος
Μπουλούτα Κωνσταντίνα
Χαλικιά Βασιλική
210-5381101
210-5381197
210-5381151
210-5381151
210-5381197
Η Γραμματεία δέχεται τους σπουδαστές:
ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00 – 13:00
ΤΕΤΑΡΤΗ 12:30– 13:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00 – 13:00
στο κέντρο εξυπηρέτησης σπουδαστών (στην είσοδο του κτιρίου της Σ.Δ.Ο.)

 

Log In

Create an account