ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και των δυο κατευθύνσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας) ότι το κύκλωμα μέσω διαδικτύου για τις ανανεώσεις των δηλώσεων μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα παραμείνει ανοικτό από 06/10/2014 και ώρα 08:00πμ έως και 12/10/2014 και ώρα 23:00μμ.

Επισημαίνεται ότι εγγραφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν μέσω διαδικτύου δεν είναι εφικτή.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια της δήλωσης των μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται τα εξής, κατά προτεραιότητα και μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ωρών ανά εξάμηνο δηλώνονται:

α) Τα μαθήματα των προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία είτε δεν δηλώθηκαν, είτε δεν ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

β) Τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου στο οποίο εγγράφεσθε.

γ)  Μαθήματα επομένων εξαμήνων

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 

Επισημαίνεται το γεγονός ότι για να διατηρήσει η φοιτητική ιδιότητα ο σπουδαστής οφείλει να κάνει δηλώσεις εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας ΚΑΘΕ εξάμηνο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τροποποιήσεις της δήλωσης μαθημάτων θα διενεργούνται από 13/10/2014 έως και 17/10/2014  και ώρες 10:00-13:00 πμ

Για τους μεν φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στo Γραφείο Δ320 και για τους μεν φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στo Γραφείο Δ324 και μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή μέσω διαδικτύου.

Μετά το πέρας των παραπάνω ημερομηνιών, αιτήσεις εγγραφών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές για κανέναν λόγο.

 

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΕΣ
Α’ 26 0% 26
Β΄ 26 35% 36
Γ΄ 25 35% 36
Δ΄ 26 35% 36
Ε΄ 26 35% 36
Στ΄ 28 35% 38
Ζ΄ 26 35% 36
Η΄ και άνω 45 ώρες

 

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του παλαιού προγράμματος, οι οποίοι δεν πραγματοποιούσαν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για ανανέωση εγγραφής από 1/10/2014 έως και 10/10/2014 8:00-15:00 στο γραφείο Δ324. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση, ακόμα και αν έχουν μοναδική υποχρέωση την πτυχιακή τους ή την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να προσέλθουν όλοι από τη γραμματεία προκειμένου να ενημερωθούν για την φοιτητική τους κατάσταση.

 -Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων με αριθμό μητρώου από 1-6300, θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία για ανανέωση εγγραφής από 1/10/2014 έως και 10/10/2014 8:00-15:00 στο γραφείο Δ324 προκειμένου να ενημερωθούν για την φοιτητική τους κατάσταση. Όσοι δεν επιθυμούν ενημέρωση για την φοιτητική τους κατάσταση μπορούν να πραγματοποιήσουν την ανανέωση εγγραφής τους ηλεκτρονικά όπως και κατά το παρελθόν (θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες  οι ημερομηνίες ανανέωσης εγγραφών μέσω ηλεκτρονικής γραμματείας)

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και των δυο κατευθύνσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας) για την έναρξη των ανανεώσεων των δηλώσεων του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα βγει ανακοίνωση.

 

 

 

 

 

 

Οι ώρες δήλωσης ανά εξάμηνο και για τα 2 τμήματα, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

ΩΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΩΡΕΣ
Α’ 24 0% 26
Β΄ 25 35% 26
Γ΄ 25 35% 36
Δ΄ 26 35% 36
Ε΄ 26 35% 36
Στ΄ 25 35% 36
Ζ΄ 25 35% 36
Η΄και άνω 36

 

 

Οι σπουδαστές Η’ εξαμ. και άνω επιθυμούν να δηλώσουν μαθήματα από 36 ώρες και μέχρι τις 45 ώρες, καλούνται να προσέλθουν κατά τις ημέρες διορθωτικής στην Γραμματεία για να τα δηλώσουν

 

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και των δυο κατευθύνσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας) για την έναρξη των ανανεώσεων των δηλώσεων του ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, το κύκλωμα μέσω διαδικτύου για τις ανανεώσεις των δηλώσεων μαθημάτων θα παραμείνει ανοικτό από 11/03/2014 και ώρα 08:00πμ έως και 16/03/2014 και ώρα 23:00μμ.

 Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του παλαιού προγράμματος, οΙ οποίοι δεν πραγματοποιούσαν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για ανανέωση εγγραφής από 10/3/2014 έως και 14/03/2014 8:00-15:00 στο γραφείο Δ324. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση, ακόμα και αν έχουν μοναδική υποχρέωση την πτυχιακή τους ή την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να προσέλθουν όλοι από τη γραμματεία προκειμένου να ενημερωθούν για την φοιτητική τους κατάσταση.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Προσοχή Διαβάστε στις ανακοινώσεις 25/02/2014)

 

Δήλωση Μαθημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΝΕΟ 1/11/2013)

 

Οδηγίες για την ανανέωση των εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2013-2014:

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔιοίκησηΤουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

 

 H Γραμματεία έχει στείλει ενημερωτικό email σε όλους τους φοιτητές.  Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια δεν έχει παραλάβει email με οδηγίες από τη γραμματεία σχετικά με το ΝΕΟ πρόγραμμα παρακαλούμε να στείλει email στο depmng@teipir.gr

 

 

 

Ανανεώσεις Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2012-2013

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι το κύκλωμα μέσω διαδικτύου για τις ανανεώσεις των δηλώσεων μαθημάτων ΕΑΡΙΝΟΥ εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, θα παραμείνει ανοικτό από 26/03/2013 και ώρα 08:00πμ έως και 31/03/2013 και ώρα 23:00μμ.

 

Επισημαίνεται ότι εγγραφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν μέσω διαδικτύου δεν είναι εφικτή.

 

 

 

 

 

 Ανανεώσεις Εγγραφών Χεμερινού Εξαμήνου 2012-2013

 

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2012-2013

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2011-2012 NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2011-2012 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οδηγίες ηλεκτρονικής Δήλωσης

Οδηγίες Ενιαίου κωδικού πρόσβασης

Δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2012-2013 NEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδ.έτους 2012-13, ότι δεν χρειάζεται να προσέλθουν για ανανέωση εγγραφής του Εαρινού Εξαμήνου, καθώς ισχύει το ενημερωτικό σημείωμα που τους προμήθευσε η Γραμματεία.

 

Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2013-2014

 

 

 

Log In

Create an account