• 0
  • 1
  • 2
  • 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

sticky

When: 27 January 2023 @ 7:01 am

test

When: 27 January 2023 @ 7:01 am
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

    Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί στον Αρχαίο Ελαιώνα όπου κατά την παράδοση λειτουργούσε η Περιπατητική Σχολή. Η παιδεία του Πλάτωνα “περνώντας” μέσα από τη Βυζαντινή Παιδεία φθάνει στις ημέρες μας σαν Κοινωνία της γνώσης και της Πληροφορίας, που αποτελεί και το σκοπό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη τεχνολογικής κατεύθυνσης με μεγαλύτερη ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων του Ιδρύματος. Αποτελεί οργανικό μέρος και αποφασιστικό συντελεστή του έργου, της όλης λειτουργίας του Ιδρύματος, στο οποίο ανήκει. Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Ιδρύματος, του οποίου οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στρέφονται γύρω από τον Τομέα της Τεχνολογίας και Διοικητικής Επιστήμης. Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό δυναμικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών και τη συμβολή της Βιβλιοθήκης σε αυτό. Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύματος. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για την κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει την υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος.

ΝΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Log In

Create an account